Yoga är en träningsform vars popularitet växer snabbt i vårt allt mer hektiska tidevarv. Nya varianter utvecklas, men själva traditionen att yoga är mycket gammal!
 

OM YOGA

Ordet yoga brukar oftats översättas till förening - av kropp, sinne och själ.

Det finns tecken som tyder på att yogan kan vara så gammal som 5000 år, vilket gör den till en av världens äldsta levande andliga traditioner. Det är en tradition med inslag av andlighet, men det är ingen religion. Yoga är en livsfilosofi med ett antal rekommendationer för hur man kan leva sitt liv för att må bra och finna ett mentalt lugn. Den mest grundläggande av dessa rekommendationer är att inte skada, varken sig själv eller andra.

Fördelarna med yogan är flera. Dels så slappnar vi av, känner mindre stress och oro, men den gör oss även starka och flexibla, gör våra muskler mer uthålliga och våra leder mjuka. Den skapar balans i våra kroppar och den ger oss en ökad lungkapacitet vilket leder till att vi känner oss piggare och orkar mer.

Yoga får gärna vara påfrestande, svettig och uthållighetsprövande men den får aldrig medföra skarp fyskisk smärta. Du tävlar aldrig mot någon annan och inte heller mot dig själv. Tänk på att den ena dagen aldrig är den andra lik - vare sig i livet eller på mattan.
 

Någon gång mellan 200 f. Kr och 200 e. Kr skrev Patanjali, Yoga Sutras. Sutrorna räknas som yogans mest klassiska verk och består av fyra delar, innehållandes 195 stycken aforismer. Här beskrivs yogans åtta delar, vilka sammanflätade och beroende av varandra, ligger till grund för hur vi kan leva för att skapa balans i våra liv.

Dessa åtta steg framställs av Patanjali som:
 
Yama - Självbehärskning
Niyama - Disciplin
Asana - Kroppsställningar
Pranayama - Andningsövningar
Pratyahara - Kontroll av sinnena
Dharana - Koncentration
Dhyana - Meditation
Samadhi - Djupgående meditation